Indoor hal A

Winterabonnement : van maandag 12/09/2022 tot en met zondag 09/04/2023

Info : Jeannine Raedschelders   +32 485 69 54 31   wabo@tennismaaseik.be

Tarieven en bezetting terreinen hal A: Voor een volledig overzicht, klik hier

Betaling winterabonnementen en 10-beurtenkaarten :

TIM cvba
Nagelmackers: 132-4810420-37
IBAN: BE35 1324 8104 2037
BIC-code: BNAGBEBB
BTW-nummer: BE 0472.074.749

Personen die een 10-beurtenkaart hebben kunnen zelf online een binnenbaan (HAL A) reserveren via de website van tennisvlaanderen.
Niet-leden van Tennisvlaanderen
 die een 10 BK willen kopen of reeds hebben moeten zich eerst moeten registreren bij TV. Dit is volledig gratis.  Registreren kan via https://www.tennisvlaanderen.be/registratie. Na registratie of aanvraag van je wachtwoord kan je als niet-lid de website en de app van Tennis Vlaanderen bezoeken.
Zo kan je online via losse verhuur terreinen reserveren en krijg je beperkte toegang tot de website en de app.

Openingsuren hal:

De hal is dagelijks geopend van 9.00h tot 24.00h.

Er is geen wintercontractentennis van 24 december 2022 tot en met 1 januari 2023 en op 7 januari 2023  (owv jaarlijks kersttornooi).
De hal zal wel geopend zijn voor losse verhuur van banen.

Reservatie binnenterrein voor losse baanverhuur (uren waarop geen abonnementen lopen):

 1. Online via www.tennisvlaanderen.be (enkel mogelijk indien men in het bezit is van een 10-beurtenkaart)
  Bij laattijdige online reservatie, kan men best het Tenniskafee contacteren om het licht in de hal te laten branden !
  Niet-leden van TV die een 10 BK willen kopen voor huur van een tennisbaan indoor moeten zich eerst moeten registreren bij TV via deze link https://www.tennisvlaanderen.be/registratie. Dit is volledig gratis.  Registreren kan via https://www.tennisvlaanderen.be/registratieNa registratie of aanvraag van je wachtwoord kan je als niet-lid de website en de app van Tennis Vlaanderen bezoeken.
  Zo kan je via losse verhuur terreinen reserveren en krijg je beperkte toegang tot de website en de app.
 2. Telefonisch via het Centercourt sportcafé tijdens openingsuren.

Algemene voorwaarden winterabonnement :

 • Het winterabonnement 2022-2023 : van maandag 12/09/2022 tot en met zondag 09/04/2023.
  Gedurende de kerst- en nieuwjaarsperiode: van 24 december 2022 t/m 1 januari 2023 en op 7 januari 2023 is de tennishal evenwel niet toegankelijk voor abonnementen omwille van feestdagen en Kersttornooi.
 • Abonnementsovereenkomsten worden enkel gesloten met één persoon, de betaling dient eveneens door deze persoon te geschieden.
 • Abonnementen zijn er in principe enkel voor recreatief tennissen. Trainingen en lessen kunnen onder af te spreken voorwaarden doorgaan.
 • Wanneer clubs of trainers wensen te reserveren verzoeken we hen contact op te nemen met de cvba TIM, teneinde samen na te gaan welke de mogelijkheden zijn. Er mogen niet meer dan 4 spelers op één baan staan, de eventuele trainer uitgezonderd.
 • Reserveringen kunnen gebeuren voor periodes van één uur of anderhalf uur.
 • U ontvangt na het verzenden van uw reservatieaanvraag in juni een factuur. Het daarop vermelde vermelde bedrag dient u binnen de 30 dagen na de datum van de factuur te voldoen. Indien u binnen deze periode niet betaald hebt, staat het de cvba TIM vrij de baan op gestelde dag en uur verder te verhuren.
 • Indien zou blijken dat er geen baan vrij is op het door u gevraagde tijdstip wordt u gecontacteerd door het bestuur. Slagen we er samen niet in een dag en uur vast te leggen, dan hebt geen enkele verplichting jegens de cvba TIM.
 • Indien u de factuur tijdig betaald heeft, is de baan definitief gereserveerd. Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt door de exploitatiecommissie van de cvba TIM een besluit genomen, tegen welk besluit geen verzet mogelijk is.
 • Tenzij opgezegd voor 1 mei worden de abonnementen automatisch verlengd voor de periode van een jaar.
 • De vloer in de hal is het best bespeelbaar met gewone outdoor tennisschoenen. Deze dienen echter wel zeer proper te zijn en mogen geen gravel, grondresten of vuil bevatten.
  Men dient zich te gedragen als een goede huisvader en de instructies van de daartoe bevoegde personen op te volgen. De infrastructuur dient met die zorg gebruikt te worden waarvoor ze gemaakt is, alsof het uw eigendom zou zijn.
  De gebruikers dienen zich sportief te gedragen en zoals het goede tennisspelers past, verdraagzaam en hoffelijk te zijn tegenover andere gebruikers.
  Ook de eigen kleding en uitrusting dienen verzorgd en conform de regels te zijn.